Slide background

Tractament del dolor

TRACTAMENT DEL DOLOR AMB ACUPUNTURA, MASSATGE XINÈS (TUINA) I ÚS TÒPIC DE LES HERBES NATURALS XINESES

El dolor, potser és la malaltia més universal, ja que tothom n’ha patit en algun moment de la seva vida. Aquest síndrome, designa dolor als muscles, tendons i articulacions i està lligat a l’invasió cap a l’interior del cos de factors externs com el Vent, el Fred il’Humitat. En xinès s’anomena “Bi“, que dóna la idea d’obstrucció. L’obstrucció de la circulació del Qi i la Sang dintre els meridians dóna lloc al dolor provocat per la penetració dels factors externs.
Cal remarcar que la penetració d’aquests factors climàtics externs es degut a una insuficiència preexistent o temporal de Qì/Xüe de l’organisme (defenses baixes), aquesta insuficiència és la que permet l’entrada de vent, fred i humitat, ja que l’espai entre la pell i els muscles romanen oberts. Normalment existeix una combinació d’aquests tres factors.

TERAPÈUTICA

L’Acupuntura i la Fitoteràpia xinesa es mostren molt eficaces en el tractament d’aquest síndrome. L’Acupuntura dóna excel·lents resultats en les formes agudes com en les formes cròniques. Els casos aguts poden en general ser resolts en poques sessions. L’artrosi és més fàcil de tractar que l’artritis polireumatoide, encara que hi hagi deformació articular. En aquests casos el tractament serà llarg. És del tot recomanable complementar el tractament amb plantes medicinals per augmentar-ne l’eficàcia.

El síndrome d’obstrucció dolorosa no és una conseqüència inevitable de l’envelliment i es possible de minimitzar-ne els seus efectes i prevenir-ne la seva aparició. Hi ha dos dominis molt importants: un és l’exercici físic regular i l’altre és l’alimentació.