Slide background

L’acupuntura fa mal?

Una pràctica convencional de l’acupuntura no és dolorosa. Però, convé saber que després de l’inserció de les agulles en les zones musculars més tendres genera lleugeres reaccions que són seguides d’una sensació de relax. Altres sensacions acompanyen a l’inserció de les agulles: distenció, calor, fred, vermellor al voltant de l’agulla, etc., però és un bon signe de bona activitat terapèutica.