Slide background

Fitoteràpia

La Fitoteràpia és un del pilars de la terapèutica xinesa. Encara que el seu estudi es pugui justificar científicament per la riquesa de les seves substàncies, és cert que una aproximació estrictament química no permet de comprendre ni d’explotar la seva veritable dimensió. A llarg dels segles, els “Metges Eminents” que han elaborat les seves regles, han après a considerar cada matèria com una entitat energètica permanent. I a través del joc d’energies i dels sabors, harmonitzar i reforçar la inserció de l’home a l’univers. Així doncs, cadascuna de les fórmules tradicionals és un vector d’harmonia de l’ésser humà en la seva plena totalitat.

Les fórmules tradicionals

Com fer una decocció

Decoccions (Täng)

La seva traducció literal és “Sopa”, és la forma d’administració més comú de la Medicina Tradicional Xinesa.

Tipus de Calor
Mètode de Decocció

Altres mètodes d’administració:

Píldores (Wán)
Pols d’herbes (Sân)
Xarops (Gâo)
Parxes i Cataplasmes (Gäo)
Vins medicinals (jiû)