Slide background

Què és la dietètica Xinesa?

La dietètica xinesa és fruit de milers d’anys d’experiència. Reposa sota el coneixement precís de certes “sagues” xineses observant la natura. Així van néixer les teories del Yìn/Yang, dels 5 Moviments(wû xíng)(naturalesa, sabor, tropisme cap a l’òrgan i propietats humidificants o seques, etc.), i tots els principis filosòfics taoistes … La llegenda explica que els pares del Tao van tenir una obsessió per l’immortalitat. Les seves recerques, de la cual en parteix la dietètica, tendeixen a aquest objectiu. S’ha de constatar que la dietètica xinesa està constituïda per dos aspectes: un de preventiu i l’altre sanador.

ELS ALIMENTS I LES SEVES PROPIETATS

L´OBESITAT

Dietètica Preventiva

La dietètica preventiva és la dietètica quotidiana que tot el món pot aplicar per mantenir-se en bona salut. Aquests principis són part integral dels 7 pilars fonamentals de preservació de la salut, segons la tradició xinesa: saber menjar, saber beure, saber respirar, saber reposar, saber fer l’amor, saber controlar l’ànima, saber conformar-se amb els cicles naturals. Respectar aquestes regles és la millor prevenció possible contra una multitud de trastorns i finalment per viure millor.

“Aquell que no sap menjar adecuadament, no sap viure”

Aquest és un refrany d’un dels fundadors de la Medicina Xinesa: Sun Si Miao (Metge Eminent, 581-682 d.JC.)

Dietètica Sanadora

Si s’instal·la la patologia, malgrat totes les mesures de prevenció, s’haurà d’intervenir amb les tècniques de la MTX. Llavors, haurem de parlar de veritable “dietoteràpia”, que consisteix en un reforç alimentari precís (aliments recomanats, aliments desaconsellats, aliments prohibits, modes de preparació dels aliments, higiene dietètica, etc.), i de receptes culinàries curatives adaptades a cada cas. Parlem llavors d’una dietètica terapèutica medicinal, que ha de ser prescrita per un practicant ben format en medicina xinesa.

“una bona alimentació pot evacuar els factors patògens, apaivagar les vísceres (Zang FU), inspirar l’ànima i reforçar el Qi i Xue”.
Sun Si Miao (581-682)

absorbir els aliments o tractar les malalties amb remeis prové d’un mateix principi: ben adaptats, afavoreixen els òrgans, prevenen i guareixen les malalties i protegeixen la vida, inadaptats malmeten les vísceres, agraven les malalties i provoquen la mort”. “Ben Cao Qiu Zhen