Slide background

Vol guarir-se amb Medicina Xinesa?

La Medicina Tradicional Xinesa (MTX) (Zhong Yi) existeix des de fa almenys 3000 anys. És un Sistema Mèdic Complert i coherent que té una representació específica de l’ésser humà, del seu funcionament i de les seves disfuncions. Neix de l’observació de la naturalesa i de l’experiència de moltes generacions de metges eminents. El seu rigor i la seva estructura la converteixen en una ciència entera. Engloba una teoria fonamental que explica com un ésser humà funciona quan tot va bé (Anatomia, Fisiologia, Psicologia…), quines són les diferents causes de les enfermetats i els mecanismes patològics que les produeixen. Posseeix un Sistema de Diagnòstic (zhên fâ) molt desenvolupat que es basa en les 4 fases (sì zhên):

  1. Interrogatori,
  2. Observació,
  3. Olfacció i Audició,
  4. Palpació.

Cal destacar que el “Diagnòstic Xinès” no es basa en tecnologia punta, sinó en les qualitats humanes del terapeuta. Sense negar l’interès de certs examens moderns, un practicant de MTX ben format, pot per exemple, a través de la presa del “pols radial”(cùn kôu mài) detectar certs desequilibris, abans que siguin detectats pels “mètodes moderns”. La MTX constitueix un sistema terapèutic extremadament desenvolupat que el porta a un nivell d’art mèdic a través del món. Té 5 pilars fonamentals:

  1. La Fitoteràpia (zhong yào),
  2. L’Acupuntura i la Moxibustió (zhen jiû),
  3. El Massatge (tui ná àn mó),
  4. La Dietètica Xinesa (yào shàn)
  5. Els Exercicis Físics (wû shù, qì gong, dâo yîn)

És realment eficaç?

Es necessari comprendre que la MTX no és una medicina de confort ni de plaer. No pot comparar-se en cap punt a la que s’ofereix en centres de relax o centres de massatge/estètica. Aquesta medicina l’utilitzen actualment pel cap baix una quarta part de la població mundial, el que proba tots els dies que és una medicina remarcablement eficaç, inclús amb les malalties més greus.